เกี่ยวกับเรา

บริษัท โตโยต้า (พารา) รถเช่า จำกัด

ธุรกิจในเครือพาราวินเซอร์

  • เริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2523

  • ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท

ได้รับสิทธิจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ใช้เครื่องหมาย TOYOTA Car Rental สำหรับดำเนินธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์ ทั้งการเช่าระยะสั้น และการเช่าระยะยาว ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกขับเองหรือใช้บริการพนักงานขับรถ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการเช่ารถยนต์ที่มีมาตรฐานสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในธุรกิจต่าง ๆ และค่อย ๆ ขยายกิจการอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด บริษัทฯ มีโครงการขยายสาขาการให้บริการของบริษัทฯ ในแหล่งธุรกิจใหญ่ ๆ เช่น สงขลา, ชลบุรี, พิษณุโลก และ นครราชสีมา ในระยะยาว และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

ด้วยการดำเนินงานมากกว่า

40 ปี
"บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การเช่ารถและคนขับรถแบบครบวงจร ให้ประทับใจด้วยบริการไร้รอยต่อ"

วิสัยทัศน์

ส่งมอบประสบการณ์การเช่ารถและคนขับรถแบบครบวงจร ให้ประทับใจด้วยบริการไร้รอยต่อ

พันธกิจ

  1. บริการรถยนต์หลากหลายรุ่นและยี่ห้อ ที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี
  2. ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ไม่บิดเบือนและจริงใจในทุกจุดสัมผัส โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก
  3. เข้าถึงง่ายตั้งแต่การจองไปจนถึงการคืนรถ
  4. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

 

ISO 9001:2015
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

กลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทพาราวินเซอร์

(Barawindsor Group)

CallAction