บทความ

กฎหมายจราจร ใช้มือถือขณะขับรถ มีโทษปรับ

กฎหมายจราจร ใช้มือถือขณะขับรถ มีโทษปรับ

กฎหมายจราจร ใช้มือถือขณะขับรถ มีโทษปรับ

อัปเดตกฎหมายจราจร บังคับใช้แล้ว ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โทษสูงสุด ปรับ 4,000 บาท อนุโลมเปิดลำโพง ใส่สมอลทอล์ก


วันที่ 20 ต.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีนโยบายกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียที่เกิดจากความประมาท ละเลยกฎจราจรที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถ พ.ศ.2565” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ขับขี่รถสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถได้ แต่ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ


ให้ผู้ขับขี่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถได้ โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังนี้

1. ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย / อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา / ระบบกระจายเสียง โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับยึดหรือติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนการขับรถ โดยต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือเสียความสามารถในการขับรถ

3. กรณีมีความจำเป็นต้องถือ จับ สัมผัสโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้งาน ให้หยุดหรือจอดในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท.


Cr. ไทยรัฐ

CallAction