บทความ

ขับรถผิดกฎจราจรโดนปรับเท่าไร ?!!

ขับรถผิดกฎจราจรโดนปรับเท่าไร ?!!

ขับรถผิดกฎจราจรโดนปรับเท่าไร ?!!

- ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ มีโทษปรับ 400-1,000 บาท 

- เดินรถบนทางเท้า มีโทษปรับ 400-1,000 บาท

- หยุดหรือจอดรถบนทางเท้า มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

- ไม่หยุดรถหลังเส้น เมื่อมีสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (จอมล้ำ)

- ขับรถแซงในเส้นทึบ มีโทษปรับ 400-1,000 บาท (จอมปาด)

- ขับรถย้อนศร มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (จอมย้อน)

- หยุดรถระหว่างทางแยก มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (จอมขวาง)

- ติดตั้งป้ายทะเบียนปลอม มีโทษปรับ 2,000 บาท (จอมปลอม)

- จอดรถในที่ห้ามจอด มีโทษปรับ 500 บาท

- จอดรถกีดขวางทางจราจร มีโทษปรับ 500 บาท

- รถยนต์ที่ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (ท่อแต่งเสียงดัง)

- ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

- ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

- ติดตั้งป้ายแดงเกินกว่า 1 เดือนหรือวิ่งเป็นระยะทางเกินกว่า 3,000 กิโลเมตร มีโทษปรับ 10,000 บาท
 

Cr. DTC

 

CallAction