บทความ

ข้อควรรู้เมื่อขับรถป้ายแดง

ข้อควรรู้เมื่อขับรถป้ายแดง

ข้อควรรู้เมื่อขับรถป้ายแดง!!

ปัจจุบันยังคงมีข่าวคราวเกี่ยวกับการใช้ป้ายแดงปลอมเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความตั้งใจและความไม่ตั้งใจของเจ้าของรถ เพราะบางครั้งผู้ที่ถอยรถป้ายแดงคันใหม่ อาจไม่ทราบมาก่อนเลยว่าป้ายแดงที่ถูกติดตั้งมาให้นั้น เป็นป้ายของจริงหรือของปลอมกันแน่ 

ซึ่งป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกออกให้รถคันนั้น ๆ ระหว่างรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว และเพื่อยืนยันว่ารถคันนั้น ๆ สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย แต่รถป้ายแดงก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างจากรถยนต์ป้ายขาวทั่วไป หากใช้ผิดอาจถูกปรับได้ สำหรับใครที่มีแพลนจะออกรถใหม่หรือกำลังใช้รถป้ายแดงอยู่ ถ้าไม่อยากโดนปรับ ต้องทำตามนี้!!

1.ควรพกสมุดคู่มือประจำรถติดรถไว้เสมอ

ผู้ขับขี่จะต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอด และต้องบันทึกรายละเอียดทุกครั้งที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ขับ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถหรือเครื่องยนต์ของรถ ระยะเวลาการใช้รถ และสถานที่ที่จะไป เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการเรียกตรวจ

2.รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 30 วัน

ห้ามใช้ทะเบียนรถป้ายแดงเกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกรถหรือมีระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม. นั่นเอง หากใช้งานเกินระยะเวลาที่กำหนด ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีโทษปรับถึง 10,000 บาท 

3.ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน

รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น จนถึงพระอาทิตย์ตก หรือเวลา 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น (สามารถอนุโลมให้วิ่งได้ไม่เกิน 20.00 น.) เนื่องจากป้ายสีแดงมองเห็นไม่ชัดเจนในที่มืดและง่ายต่อการกระทำผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะโดนปรับสูงสุด 10,000 บาทแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้  ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน

4.ห้ามขับรถป้ายแดงข้ามเขต

เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายหรือที่จดทะเบียนกับขนส่งไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องโดนปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานข้ามเขต จะต้องมีการลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน ด้วยการให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเป็นหลักฐาน ซึ่งจะมีการกำหนดวันกลับอย่างชัดเจนในบันทึกทั้งไปและกลับ

Cr.viriyah

เช่ารถกับเราในระยะยาวเราออกเป็นรถป้ายแดง ไม่ต้องรอนาน เพราะเราเป็นดีลเลอร์ของโตโยต้าโดยตรง

CallAction