บทความ

คนมีรถ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คนมีรถ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

หลายคนอาจจะไม่ทันคิดว่าหลังออกรถใหม่แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกเพียบ ไม่ว่าจะ ประกัน ภาษี พ.ร.บ. ค่าซ่อมบำรุง ค่ายาง ค่าเช่ารถเวลาเอารถเข้าซ่อมแล้วไม่มีรถใช้ ฯลฯ อีกเพียบบบบบบ !!!!! และ หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่า เช่ารถที่ TBR เราช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แทน โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกเลย จ่ายเพียงแค่ค่าเช่าราคาเดียวตลอดอายุสัญญา ก็มีรถขับสบายใจ สบายกระเป๋าไปเลย

  • ค่าน้ำมัน เติมเต็มถัง 1,500+ บาท/สัปดาห์
  • ค่าทางด่วน 2,000 บาท/เดือน
  • ค่าอื่นๆ เช่น ค่าปรับ ค่าจอดรถ ฯลฯ 3,000 บาท/เดือน
  • ค่ายาง 3,000+ บาท/เส้น เปลี่ยนทุก 3 ปี หรือ ห้าหมื่นกิโลเมตร
  • ค่าประกันภัย 15,000 บาท/ปี
  • ค่าซ่อมบำรุง ขั้นต่ำ 5,000 บาท ทุก1ปี หรือ หนึ่งหมื่นกิโลเมตร
  • ค่าภาษี 2,000 บาท/ปี
  • ค่าพ.ร.บ. 950 บาท/ปี
CallAction