บทความ

ตัดแต้มใบขับขี่ ทำผิดแต่ละข้อหาจะโดนตัดกี่คะแนน ???

ตัดแต้มใบขับขี่ ทำผิดแต่ละข้อหาจะโดนตัดกี่คะแนน ???

เปิดเกณฑ์การ "ตัดแต้มใบขับขี่" ตั้งแต่ 1-4 คะแนน เช็กกันชัด ๆ ทำผิดแต่ละข้อหาจะโดนตัดกี่คะแนน พร้อมแนะนำวิธีคืนคะแนนและเช็กสถานะ รวมทั้งช่องทางจ่ายค่าปรับจราจร

จากกรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ประชาสัมพันธ์ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้มใบขับขี่ เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2566


โดยกำหนดให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 12 คะแนน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตาม หากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับการตัดคะแนนเมื่อทำความผิดที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ ตาม 20 ฐานความผิด ถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันที แบ่งเป็น 4 ระดับ อาทิ

 

แบบที่ 1 "ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด"

ตัด 1 คะแนน

- ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

- ไม่สวมหมวกนิรภัย

- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย

- ขับรถเร็วเกินกำหนด

- ขับรถบนทางเท้า

- ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

- ไม่หลบรถฉุกเฉิน

- ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว

- ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง

- ไม่ติดป้ายภาษี

 

ตัด 2 คะแนน

- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

- ขับรถย้อนศร

- ขับรถระหว่างโดนพักใช้ หรือเพิกถอนใบขับขี่

 

ตัด 3 คะแนน

- ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

- ขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา

- ขับรถชนแล้วหนี

 

ตัด 4 คะแนน

- เมาแล้วขับ

- ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

- แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

 

แบบที่ 2 "ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง" ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน

- ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง

- จอดในที่ห้ามจอด

- ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ

- ขับรถไม่ชิดซ้าย

 

หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา 90 วัน โดยมีหนังสือแจ้งคำสั่ง หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 ต้องถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

คะแนนถูกตัด คืนคะแนนได้

คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้ง จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ เว้นแต่เป็น

กรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ได้รับเพียง 8 คะแนน

หากขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับคืนทั้งหมด 12 คะแนน

สามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) และสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

CR. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

CallAction