บทความ

ถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ.- ภาษีรถยนต์ ผิดกฎหมายไหม !!?

ถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ.- ภาษีรถยนต์ ผิดกฎหมายไหม !!?

ถ้าไม่ต่อ พ.ร.บ.- ภาษีรถยนต์ ผิดกฎหมายไหม !!?

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 2566 พ.ร.บ.รถกระบะ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ไม่ต่อ พ.ร.บ.ผิดกฎหมายไหม?

หากมีประกันอยู่ ต้องต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ อยู่หรือไม่ คำตอบชัดเจนว่าต้องทำ พ.ร.บ.ควบคู่กันไปด้วยเสมอ เพราะ พ.ร.บ.รถยนต์ มีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พ.ร.บ. ซึ่งก็สมตามชื่อ ภาคบังคับ ต้องต่ออายุทุกปีจึงจะสามารถเสียภาษีรถยนต์รายปีได้

ไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ ไม่งั้นจะมีโทษทางกฎหมายครับ เจอปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งเจ้าของรถและผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.มาใช้


อัตราค่าใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ปี 2566

- รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาทต่อปี

- รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,100 บาทต่อปี

- รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาทต่อปี

- รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาทต่อปี

- รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง เสียค่าต่อ พ.ร.บ. 3,740 บาทต่อปี

- รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาทต่อปี

*ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%


อัตราค่าใช้จ่าย ต่อ พ.ร.บ.รถกระบะ ปี 2566

- รถยนต์บรรทุก (รถกระบะ) น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน 900 บาท

- รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 3 ตัน แต่ไม่เกิน 6 ตัน 1,220 บาท

- รถยนต์บรรทุก น้ำหนักเกิน 6 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน 1,310 บาท

- รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมไม่เกิน 12 ตัน 1,680 บาท

- รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวมเกิน 12 ตัน 2,320 บาท


อัตราค่าใช้จ่ายต่อ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ปี 2566

- เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 CC 150 บาทขึ้นไป

- เครื่องยนต์ 75 - 125 CC 350 บาทขึ้นไป

- เครื่องยนต์ 125 - 150 CC 450 บาทขึ้นไป

- เครื่องยนต์มากกว่า 150 CC 650 บาทขึ้นไป


ประโยชน์ของ พ.ร.บ.รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ในเมื่อเราจ่ายเงินซื้อเจ้าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมาแล้ว ย่อมต้องมีความคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นแน่นอน โดยเราสามารถเคลมอุบัติเหตุได้กับบริษัทประกันที่เราซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์มา ในกรณีที่

- บาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ โดยทาง พ.ร.บ.จะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

- ทุพพลภาพ หากพิการหลังเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้อีกจากค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาท จากข้อ 1 แต่ไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

- เสียชีวิต ถ้าเสียชีวิตทันทีหลังจากประสบอุบัติเหตุ บริษัทประกันจะจ่ายเงินค่าทำศพ 35,000 บาทต่อคน แต่หากเสียชีวิตหลังจากรับการรักษาไปแล้ว (จากข้อ 1 ตามวงเงินรักษา 30,000 บาทต่อคน) ทางประกันก็จะจ่ายแบบเหมารวมไม่เกิน 65,000 บาท


อันนี้เป็นการเคลมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดของผู้เอาประกันภัย แต่หากพิสูจน์ยืนยันว่าผู้ขับฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด ฝั่งบริษัทประกันที่เป็นฝ่ายผิดจะรับผิดชอบแก่ผู้เสียหาย ในกรณีบาดเจ็บ รับค่าชดเชยไม่เกิน 80,000 บาท แต่หากเสียชีวิต หรือพิการ จะชดเชยเป็นเงิน 500,000 บาท

ขั้นตอนเคลม พ.ร.บ.

ผู้บาดเจ็บ หรือทายาท สามารถยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนก็ได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุ โดยเตรียมหลักฐานให้ครบ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้บาดเจ็บและเจ้าของรถ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบันทึกประจำวันจากตำรวจ

4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถ

5. ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

6. ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

สำหรับในกรณีเสียชีวิต นำเอกสาร สำเนาบันทึกประจำวันพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้รับประกันถึงแก่ความตายจากประสบภัยจากรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ สำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบมรณบัตร ยื่นกับทางบริษัทประกันนั้น ๆ

Cr. ไทยรัฐ

CallAction