บทความ

ทริปเดินทางไหว้พระวันเดียวครบ 7 วัดในกรุงเทพฯ 2022

ทริปเดินทางไหว้พระวันเดียวครบ 7 วัดในกรุงเทพฯ 2022

ไหว้พระในกรุงเทพ 2022 สำหรับใครที่ชอบทำบุญ แต่ไม่อยากเดินทางไปไหนไกลหรือไม่อยากลางาน วันนี้ TBR มี 7 วัดในกรุงเทพมาแนะนำ ให้คุณได้เดินทางไปทำบุญ สักการะขอพรกันแบบประหยัดเพราะเดินทางง่ายๆ ด้วยรถโดยสายประจำทางหรือจะมาเช่ารถกับ TBR ก็ได้นะ ซึ่งจะมีวัดไหนน่าชวนครอบครัวไปบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กันเลย


1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
วัดในกรุงเทพที่ผู้คนนิยมมาทำบุญ สักการะขอพร วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ด้วยพุทธสถานที่โดดเด่น ตั้งอยู่สูงสง่าใจกลางเมืองใหญ่ มีเจดีย์สีทองอร่ามส่องประกายสะท้อนแสงวิบวับทั้งยามกลางวันและกลางคืนอยู่ด้านบนสุด จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุงเทพ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนเข้ามากันอย่างไม่ขาดสาย

ที่อยู่ : ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 07.30 - 19.00 น.
เบอร์โทร : 093-529-5599
เว็บไซต์ : www.watsrakesa.com
เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)
วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ วัดโบราณสร้างในสมัยกรุงธนบุรี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระปรางค์ ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามเบญจรงค์ และเปลือกหอย รูปปั้นยักษ์ ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแห่งนี้คู่กับยักษ์วัดโพธิ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม นอกจากนี้ก็ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ในวัดอรุณฯ ได้แก่ พระอุโบสถ พระวิหารหลวง หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซุ้มประตูยอดมงกุฎ หอระฆัง ภูเขาจำลอง และพระพุทธรูปต่าง ๆที่อยู่ : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร : 02-891-2185
เว็บไซต์ : www.watarun1.com

 

3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ ภายในวัดพระแก้วมีพระอุโบสถ เป็นอาคารประธาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มประดิษฐานเสมา ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม


ที่อยู่ : ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.30 - 15.30 น.
เบอร์โทร : 02-224-3290

 

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง มีพุทธศาสนสถานสำคัญคือ พระอุโบสถ ซึ่งมีพระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 1 และพระเจดีย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งเจดีย์ มี 99 องค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความพิเศษคือ พระมหาเจดีย์ 4 องค์ที่อยู่ : 2 ถนน สนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 18.30 น.
เบอร์โทร : 02-226-0335
เว็บไซต์ : www.watpho.com
เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

 

5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์)
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2350-2351 ในพื้นที่ของพระนครชั้นใน ภายในวัดมีสิ่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระวิหารหลวง พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ นอกจากนี้วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของบ้านเมือง โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 ที่นี่ได้เป็นสถานที่เสกน้ำอภิเษกรวมจากทั้ง 76 จังหวัด พร้อมทั้งจากกรุงเทพฯ, น้ำจากเบญจสุทธิคงคา และน้ำจากสระ 4 สระของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ อีกด้วยที่อยู่ : 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 21.00 น.
เบอร์โทร : 02-622-2819
เว็บไซต์ : www.watsuthatt.com
เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดสุทัศนเทพวราราม

 

6. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาณ์)
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ วัดกัลยา พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรงสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวงและพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง ภายในพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติที่แทรกเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวเมืองสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมอย่างยิ่งอีกด้วย


ที่อยู่ : 371 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.
เบอร์โทร : 086-709-2829
เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

 

7. วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
วัดหัวลำโพง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อวัด วัวลำพอง มีพระประธานในโบสถ์ คือพระปางมารวิชัย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และมีปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่น ๆ ในพระอุโบสถคือ พระพุทธมงคล พระอัครสาวกหน้าอุโบสถ คือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือหลวงพ่อดำและองค์จำลอง ส่วนชั้นล่างและชั้นกลางเป็นห้องโถงเอนกประสงค์ เขียนภาพจิตรกรรมเพดานและฝาผนัง ชุดวรรณคดีไทย ชาดก และประเพณีไทยทั่วประเทศ ผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระปางมารวิชัย ให้พ้นภัยจากศัตรู ทั้งจากการงาน และการเงินต่างๆ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การไหว้พระพุทธรูปปางต่าง ๆ การไถ่ชีวิตโคกระบือ การถวายสังฆทาน การทำบุญบริจาคเงินซื้อที่ให้วัด เป็นต้น


ที่อยู่ : 728 ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน
เบอร์โทร : 02-233-8109
เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

 

CR. https://gangtravel.com/13560

 

หากมองหารถเช่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยววันหยุด วันพักผ่อน เช่ารถราคาถูกที่สุดในประเทศไทย ต้องมาที่ โตโยต้า พารารถเช่า
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ถนนศรีนครินทร์ ให้บริการ เช่ารถกรุงเทพ และสาขาเชียงใหม่ ให้บริการเช่ารถเชียงใหม่
TBR CARRENT พร้อมให้บริการ บริการเช่ารถระยะสั้น บริการเช่ารถระยะยาว บริการเช่ารถพร้อมคนขับมืออาชีพ และบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ

CallAction