บทความ

ป้ายจราจร ผู้ใช้รถควรรู้ Traffic Sign

ป้ายจราจร ผู้ใช้รถควรรู้  Traffic Sign

ป้ายจราจร ผู้ใช้รถควรรู้  Traffic Signเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร Traffic Sign  เป็นเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังนั้นแล้วการศึกษาเรื่อง เครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่ใช้รถเท่านั้นที่ควรรู้เรื่อง เครื่องหมายจราจร แต่เป็นทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน ควรจะเรียนรู้ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร


 

ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน รถทุกประเภทต้องหยุดรถตรงป้ายดังกล่าว เพื่อให้รถที่กำลังวิ่งสวนทางมาก่อน และหากเห็นว่ารถยนต์ข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ให้ผู้ขับขี่หยุดรถรอถัดกันมาตามลำดับ จนกระทั่งรถยนต์ที่สวนทางมาผ่านไปหมด จึงสามารถขับขี่ไปต่อได้

 

ป้ายห้ามเข้า ห้ามให้รถทุกประเภท เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายห้ามเข้านี้อยู่

 

ป้ายหยุด รถทุกคันจะต้อง หยุดวิ่ง เมื่อมองเห็นป้ายดังกล่าวและเมื่อมองดูแล้วว่าปลอดภัย ถึงสามารถขับรถยนต์เคลื่อนผ่านต่อไปด้วยความระมัดระวัง

 

ป้ายห้ามแซง ห้ามไม่ให้ขับรถยนต์แซงขึ้นหน้ารถคันอื่นๆ ในเขตทางห้ามแซง ตามที่ได้ติดตั้งป้ายดังกล่าวเอาไว้ ณ จุดนั้นๆ

 

ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางซ้าย หรือไปทางขวา

 

ป้ายช่องเดินรถมวลชน ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ช่องเดินรถมวลชน และให้ใช้ได้เฉพาะรถที่มีจำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุเอาไว้ในป้าย

 

ป้ายความเร็วขั้นต่ำ บริเวณที่ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในป้าย โดยมีหน่วยวัดเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขที่ระบุในป้าย

 

ป้ายห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกไว้ เกินกว่าค่าที่กำหนด หน่วยเป็น “เมตร” ตาม จำนวนเลขที่ระบุ ในเครื่องหมายเข้าไปในพื้นที่ทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้ายไว้

 

ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักของที่บรรทุก เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ มีหน่วยวัดเป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายดังกล่าวไว้

 

ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามไม่ให้รถทุกประเภทที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดโดยมีหน่วยวัดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นระบุ เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายไว้


Cr. มนทชัยสอนขับรถยนต์

 
CallAction