บทความ

รถกระบะบรรทุกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ไม่โดนจับ

รถกระบะบรรทุกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ไม่โดนจับ

รถกระบะบรรทุกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ไม่โดนจับ
ตามกฎหมายรถกระบะ บรรทุกของ จะต้องคำนึกถึงระยะความกว้าง ยาว สูง จำเป็นที่จะต้องนึกถึงความเสี่ยง ความปลอดภัยเอาไว้ ว่าระยะที่ต้องวางของเหล่านี้ปลอดภัยแค่นี้ โดยระยะที่ควรรู้มีดังนี้

→ ด้านความกว้าง : ต้องบรรทุกของไม่ให้เกินส่วนกว้างของรถ
→ ด้านความยาว : ต้องบรรทุกของไม่ให้ระยะยื่นเกินหน้าหม้อของรถ และความยาวด้านหลังต้องยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.5 เมตร
→ ด้านความสูง : ตามมาตรฐานการบรรทุกของรถกระบะหรือรถบรรทุกของ จะต้องมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 3 เมตร แต่ถ้าหากตัวรถมีความกว้างเกิน 2.3 เมตร จะสามารถบรรทุกสูงได้ไม่เกิน 3.8 เมตร

นอกจากนี้ทุกการบรรทุกของ ต้องมีเชือกหรือสายรัดในการผูกมัดสิ่งของเอาไว้อยู่กับรถ และต้องมั่นใจว่ามีการผูกเอาไว้อย่างแน่นหนา ป้องกันการตกหล่นและรั่วไหลของสิ่งของที่บรรทุก ส่วนเรื่องของน้ำหนักการบรรทุก ตามกฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม สำหรับผู้ฝ่าฝืนใช้รถกระบะบรรทุกน้ำหนักเกินจะถูกโดนปรับตามกำหนดไม่เกิน 1 พันบาท

 

Cr. Chobrod

CallAction