บทความ

สงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

สงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

สงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันดับแรกมาจากการดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชียและเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยเฉลี่ยต่อปีมีผู้เสียชีวิตถึง 22,000 คน บาดเจ็บกว่า 10,000 คน พิการกว่า 50,000 คน และสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี

สงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทางถนน 

ใส่ใจในการขับขี่ด้วย 8 วิธีดังนี้

1. ขับรถด้วยความเร็วสม่ำเสมอ

2. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

3. อย่าแซงในที่คับขัน เช่น บนสะพาน ทางโค้ง ทางแยก ทางร่วมหรือบริเวณที่ผิดกฎหมาย

4. อย่าขับรถตามหลังคันอื่นในระยะกระชั้นชิด

5. มองดูกระจกส่องด้านหลัง และให้สัญญาณไฟทุกครั้ง ก่อนหยุด เลี้ยว แซงจอด หรือชะลอ

6. ก่อนเข้าทางโค้ง ควรให้สัญญาณเตือนรถอื่นที่กำลังสวนมา

7. ขับชิดขอบทางด้านซ้าย เมื่อผ่านทางแคบ ทางโค้ง บนเนินหรือภูเขา

8. เรียนรู้ จดจำ สัญญาณจราจรที่สำคัญ และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยไม่ฝ่าฝืนป้ายหยุดสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายจราจร

นอกจากการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรทำคือ “ดื่มแล้วขับ” เพราะการดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งแก้ว (200 ซีซี) จะส่งผลให้มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 20-30 มิลลิกรัม ทำให้การตัดสินใจและการตอบสนองของผู้ขับขี่ช้าลง ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ถือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลเสียที่จะตามมาภายหลังได้ สงกรานต์เป็นเทศกาลที่สนุกสนาน และเป็นช่วงเวลาของทุกคนในครอบครัวที่จะได้พบหน้ากัน มาร่วมกันทำให้ช่วงเวลาเหล่านี้มีแต่ความสุข ด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเอง

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

CallAction