บทความ

สีป้ายทะเบียนรถแต่ละสีมีความหมายอย่างไร มาดูกัน

สีป้ายทะเบียนรถแต่ละสีมีความหมายอย่างไร มาดูกัน

ลักษณะป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้อง

          ป้ายทะเบียนที่ออกโดยกรมขนส่งในปัจจุบัน ตัวแผ่นป้ายต้องทำจากโลหะ อลูมีเนียม ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ "13.5x6 นิ้ว" โดยมีเลขทะเบียนรถยนต์ในการระบุรถยนต์
หรือยานพาหนะประเภทอื่นๆ ตัวเลขจะมีลักษณะถูกปั๊มนูนขึ้นมาจากแผ่นป้ายทะเบียน ส่วนพื้นป้ายจะมีสีและลักษณะที่แตกต่างกันไป เพื่อแบ่งแยกประเภทของรถยนต์ได้อย่างชัดเจน
 

ป้ายทะเบียนรถแบ่งประเภทรถยนต์หรือพาหนะ ดังต่อไปนี้

1. ป้ายสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถยนต์ทั่วไป) รถจักรยานยนต์

2. ป้ายสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ เป็นต้น

3. ป้ายสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว
สำหรับบรรทุกส่วนบุคคลหรือรถกระบะ บางคันที่หลายคนพบเห็นเป็นตัวอักษรสีดำ
หมายความว่ารถกระบะคันนั้นจดทะเบียนรถเพื่อเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล หากใช้ในการบรรทุกขนของ ถือว่าทำผิดกฎหมายทันที

4. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ
สำหรับแท็กซี่ หรือ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถจักรยานยนต์รับจ้าง

5. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน
รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

6. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว
รถยนต์รับจ้างสามล้อ

7. ป้ายสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง
สำหรับรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

8. ป้ายสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรสีขาวหรือสีดำ
รถยนต์บริการธุรกิจ, รถยนต์บริการทัศนาจร, รถบริการให้เช่า

9. ป้ายสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ
รถแทรกเตอร์, รถบดถนน, รถใช้งานเกษตรกรรม, รถพ่วง

10. ป้ายทะเบียนรถสีขาว (ไม่สะท้อนแสง) ตัวอักษรสีดำ
เป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะมีตัวอักษร ท นำหน้า/รหัสประเทศ/ขีด และตามด้วยทะเบียนรถตามลำดับ

11. ป้ายทะเบียนสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรสีขาว
จะใช้ตัวอักษร พ นำสำหรับรถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษสถานทูต สำหรับคณะผู้แทนทางกงศุลจะใช้ตัวอักษร ก นำแทน ถ้าเป็นส่วนทะเบียนรถขององค์การระหว่างประเทศ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ จะใช้ตัวอักษร อ นำ แล้วตามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ

12. ป้ายแดง ตัวอักษรสีดำ
“รถใหม่ป้ายแดง” ความหมายจริงๆ ของป้ายแดงนั้น คือแผ่นป้ายที่ออกให้ทดแทน บ่งบอกว่ารถยนต์นั้นๆ ยังไม่มีการรับรองการจดขึ้นทะเบียนเรียบร้อยตามกฎหมาย หมายความว่ารถคันดังกล่าวสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ชั่วคราว และต้องอยู่ในข้อกำหนดของ กรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด

13. ป้ายลายกราฟฟิคสวยงาม
ประเภทสุดท้ายป้ายลายกราฟฟิคสวยงามที่คุณเห็นตามท้องถนน หมายถึงป้ายที่ได้รับมาจากการประมูล ซึ่งจริงๆ แล้วจุดเด่นจะอยู่ที่ตัวเลขทะเบียน ที่เขาเรียกกันว่า “เลขทะเบียนสวย” เปิดประมูลโดยกรมขนส่งทางบก
เป็นทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถยนต์ทั่วไป)

CR :Thaipat

CallAction