บทความ

เคยเห็นป้ายจราจรนี้หรือไม่?

เคยเห็นป้ายจราจรนี้หรือไม่?

เคยเห็นป้ายจราจรนี้หรือไม่?

ป้ายสุดเขตบังคับ เป็นป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ หมายถึง พ้นสุดระยะที่บังคับ ตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า เช่น ขับรถแล้วเจอป้ายจำกัดความเร็ว 50 กม./ชม. ขับไปเรื่อยๆ เจอป้ายสุดเขตบังคับ แปลว่าพ้นระยะบังคับการจำกัดความเร็วรถแล้ว สามารถขับรถได้ตามปกติ

CR : DLT
 

CallAction