บทความ

แถบสีขอบฟุตบาท หมายความว่าอะไร

แถบสีขอบฟุตบาท หมายความว่าอะไร

แถบสีขอบฟุตบาท หมายความว่าอะไร

แถบสีขอบฟุตบาท 3 สี สีเหลือง - แดง - ดำ  หมายความว่าอะไร

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนคงเคยเห็นแถบสีบนฟุตบาท ทั้งสีดำ-ขาว สีเหลือง-ขาว สีแดง-ขาว หรืออาจไม่ทาสีใด ๆ เลยก็มี แล้วทราบหรือไม่ว่าความหมายของฟุตบาทแต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร สีไหนสามารถจอดรถได้ สีไหนจอดรถไม่ได้


แถบสีขอบฟุตบาท สีดำ - ขาว

แถบสีขอบฟุตบาท สีดำ - ขาว จะมีลักษณะเป็นสีดำสลับกับสีขาว จะถูกแสดงหรือทำให้ปรากฏบนขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผู้ขับขี่สามารถจอดรถได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เว้นที่พื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเงื่อนไขการจอดเป็นอย่างอื่น เช่น จอดได้เฉพาะวันคู่-วันคี่ หรือจอดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น


นอกจากนี้ หากฟุตบาทสีดำสลับขาวปรากฏอยู่บนขอบทางสะพานหรืออุโมงค์ ไม่ได้แปลว่าผู้ขับขี่สามารถจอดรถได้แต่อย่างใด เนื่องจากการจอดรถบนสะพานหรืออุโมงค์ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ศ.2522 มีความผิดตามกฎหมายนั่นเอง


ฟุตบาทสีเหลือง-ขาว

ฟุตบาทสีเหลืองสลับขาว หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด ยกเว้นการหยุดรับ - ส่งคนหรือสิ่งของเพียงชั่วขณะ ซึ่งจะต้องกระทำโดยไม่ชักช้า เมื่อเสร็จแล้วต้องรีบขยับรถออกทันที


ฟุตบาทสีแดง-ขาว

ฟุตบาทสีแดงสลับขาว หมายความว่า ห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด ซึ่งส่วนมากจะพบได้บริเวณทางแยก และปากทางเข้าตรอกซอกซอย มิเช่นนั้นแล้วอาจเป็นการกีดขวางจราจร ทำให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ก่อให้เกิดปัญหาจราจรตามมาได้

Cr. Sanook

CallAction