บทความ

โปรดหลีกทางให้รถพยาบาลหรือฉุกเฉิน!

โปรดหลีกทางให้รถพยาบาลหรือฉุกเฉิน!

หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน และ รถฉุกเฉิน
ผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อเห็นไฟวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนจะต้องหลบและหลีกให้รถพยาบาลฉุกเฉิน (ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา76)

วิธีหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน
- ตั้งสติ และค่อยๆ ลดความเร็วรถ
- ดูกระจกมองหลัง กะระยะรถพยาบาล ให้ทางด้วยความระมัดระวัง
- ดูให้ดีก่อนเบี่ยงซ้าย  หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินผ่านไปได้
- กรณีรถติด  พยายามเบี่ยงรถชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งและเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินแซงผ่านไปได้สะดวก
- ห้ามขับตามเด็ดขาด  ในระยะ 50 เมตร หากรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้ว
   (ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 127)

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ขับรถพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น และการขอทางจะต้องเปิดสัญญาณไฟให้ถูกต้อง

CR : DLT

 

CallAction