บทความ

4 สถานที่ "เช่ารถ" เที่ยวฤดูหนาว

4 สถานที่ "เช่ารถ" เที่ยวฤดูหนาว

 

4 สถานที่ "เช่ารถ" เที่ยวฤดูหนาว

ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ 

 

 

เขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขา เรียงราย มีเจดีย์พระธาตุผาแก้ว ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่าง ๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บ รวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมถึงอุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อันงดงามประกอบด้วย ศาลาพระหยกเขียว เรือนอาคันตุกะ กุฏิสงฆ์ มีกุฏิวิเวกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอนุญาติเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นพื้นที่วิเวกในการเจริญสติภาวนา 

 

 

ดอยอ่างขาง  ดินแดนแห่งความโรแมนติกเที่ยวได้ไม่มีเบื่อ และครั้งหนึ่งในชีวิตต้องหาโอกาสมาเที่ยว  เป็นอีกหนึ่งดอยยอดฮิตที่แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้กระแสการท่องเที่ยวดอยอ่างขางลดลงไปได้เลย ดอยอ่างขางตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ชมแปลงดอกไม้และพืชผักเมืองหนาวอันสวยงาม ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 

 

 

เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลักษณะเป็นป่าดิบรกทึบ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จัดอยู่ในประเภทเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดต่าง ๆ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เป็นช่วงที่อากาศเย็นที่สุด อุณหภูมิอาจลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อากาศแห้งและมีลมแรง 

 

หากมองหารถเช่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยววันหยุด วันพักผ่อน เช่ารถราคาถูกที่สุดในประเทศไทย ต้องมาที่ โตโยต้า พารารถเช่า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ถนนศรีนครินทร์ ให้บริการ เช่ารถกรุงเทพ และสาขาเชียงใหม่ ให้บริการเช่ารถเชียงใหม่
TBR CARRENT พร้อมให้บริการ บริการเช่ารถระยะสั้น บริการเช่ารถระยะยาว บริการเช่ารถพร้อมคนขับมืออาชีพ และบริการพนักงานขับรถมืออาชีพ

 

CallAction