ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขาย

 • เงินเดือน
  เริ่มต้น 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น
 • จำนวน
  1 อัตรา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  สนง.ใหญ่ ศรีนครินทร์

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • ติดตามสถานะงานของลูกค้า และหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานหรือช่วยดูแลรับผิดชอบงานภายในฝ่ายได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา
 • ค้นหารายชื่อลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการในการเช่ารถ
 • จัดทำสรุปรายงานการโทรรายสัปดาห์ และรายเดือน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา การจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสนใจเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ซื่อสัตย์สุจริต สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 • มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน

CallAction